ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Το σχολείο μας συμμετείχε σε διάφορες δράσεις:

1. Πρόγραμμα της Βουλής “Αντισταθείτε” (Α’ Τάξη)
2. Πρόγραμμα της Βουλής “Φεμινισμός” (Β’ Τάξη)
3. Πρόγραμμα “Αποκτώντας Δεξιότητες Ζωής” από το British Council
4. Πρόγραμμα ενημέρωσης από το Κέντρο Ζωής για το AIDS.
5. Πρόγραμμα ενημερωσης απότον Ο.ΚΑ.ΝΑ για τα ναρκωτικά.
6. Πρόγραμμα ERASMUS+ για μαθητές.
7. Πρόγραμμα ERASMUS+ για καθηγητές.